18. november oli taas Euroopas Antibiootikumipäev

Eelmisel nädalal (12.–18. november) tähistati ülemaailmset antibiootikuminädalat, et juhtida tähelepanu antibiootikumide teadlikumale kasutamisele ning sellega kaasnevale vastutustundliku antibiootikumide tarvitamisele. Kampaanianädala eesmärk oli taas jagada infot antibiootikumresistentsuse ohust rahvatervisele antibiootikumide efektiivse kasutamise kohta.
Jätkuvalt on tõsiseks ohuks nii inimesel kui loomale antibiootikumide liigse või vale kasutamise tõttu leviv mikroobide antibiootikumiresistentsus (AMR). Sel on mõju kõikidele inimestele erinevates asukohtades, kuid kellest kõige enam kannatavad alla aastavanused lapsed ja üle 65-aastased eakam vanuserühm. 1


Eelmisel nädala kogunesid taas Euroopa Liidu Farmaatsia Grupi (PGEU) liikmesriikide esindajad, et arutleda, kuidas vähendada antibiootikumresistentsust Euroopas. PGEU on teinud Euroopa Institutsioonidele, liikmesriikidele ja laiemale publikule avalduse, kuidas saaksid apteekrid potentsiaalselt panustada AMR-i vastases võituses. Nende ettepanekud on järgmised: julgustada valitsusi aktiivsemalt kaasama apteekreid AMR-i vastases võitluses, jälgides AMR-i tegevuskava, mille viimase versiooni andis välja Euroopa Komisjon 2017. aastal; AMR-i vastase tegevuse koordineerijad ja tervishoiuasutused peaksid paremini kaasama apteekreid resistentsuse vältimise protsessis; julgustada ja arendada tuleks tervishoiutöötajate, apteekrite, seadusandliku võimu, valdkonna ettevõtete, patsientide ja avalikkuse omavahelist suhtlust seoses vaktsineerimisega, antibiootikumide väljastamise, jagatud patsiendiinfoga. Ka tuleks pakkuda veebipõhiselt levivate antibiootikumide kasutamisega kaasnevate ohtude osas laialdasemat teadlikkust inimestele , suurendades veebipõhiste eriala puudutavate logode, loosungite ning initsiaalide levikut.

2

 


Lähemalt saab lugeda PGEU kodulehelt aadressil https://www.pgeu.eu/en/policy/6:antibiotic-resistance.html

1 Cassini, A., Högberg, L. D., Plachouras, D., Quattrocci, A., Hoxha, A., Simonsen, G. S., Colomb, M. Kretzchmar, M. E, Devleesschauwer, B., Cecchini, M., Ovakrim, D. A., Oliveira, T. C., Strvelens, M. J.., Svetens, C., Monnet, D. L. (2018). Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU andthe European Economic Area in 2015: a population-levelmodelling analysis. Lancet (18), pp. 1-11.
2 https://www.pgeu.eu/en/policy/6.htmlEuroopa Liidu Farmaatsia Grupp valis 2019. aastaks presidendi

20. juunil 2018 a. valisid Euroopa Liidu Farmaatsia Grupi (PGEU) liikmesriikide esindajad 2019. aasta perioodi PGEU presidendiks Michal Byliniaki. Michal Byliniak on lõpetanud Varssavis farmaatsia instituudis farmatseudi eriala. Käesolevalt on ta asepresident Poola Farmaatsia Kojas ja omab 15-aastast kogemust farmaatsia tööstuses. Lisaks on tema tugevuseks meditsiiniliste toodete ja kliiniliste uuringute juhtimisalane kogemus, mida ta on kogunud töötades nii apteekides apteekrina, hulgimüüjana, ravimtööstuses kui ka konsultantina. Ka on ta arvukate farmaatsiaalaste uuringute autor.

Michal Byliniak rõhutas nõusoleku kõnes järgmist: "Kuna 2019. aastal tähistab PGEU oma 60. tähtpäeva, siis on aeg tunnustada farmaatsia eriala arengut ja saavutusi viimase kuue kümnendi jooksul. Aeg on vaadata tulevikku, kuidas farmaatsia eriala saaks veelgi enam tugevdada ja toetada Euroopa tervishoiusüsteemi Et tähistada saavutatud verstaposti Euroopa farmaatsias, siis anname 2019. aasta alguses välja tegevusplaani
"PGEU Farmaatsia Visioon 2030", et kirjeldada erialast edasiliikumist aastaks 2030 ja veelgi enam".

PGEU 2019. aasta asepresidendiks valiti Thanasis Papathanassis, Üle-Kreekaline Farmaatsia Assotsiatsioon.

PGEU presidenti ja asepresidenti valitakse kord aastas ühe-aastaseks perioodiks. 2018. aastal on PGEU president Jesús Aguilar Santamaría (Hispaania) ja asepresident Kristiina Sepp (Eesti).

Ametlikku teadaannet saab lugeda PGEU kodulehelt: https://pgeu.eu/en/press/261:pgeu-elects-michal-byliniak-as-pgeu-president-for-2019.html